Check-in och vägbetalning

Vägsbetalningslösningar

Med rätt automater minskar du köer

När du väljer en betalningslösning från oss får du inte bara en varuautomat. Du kommer också att ha tillgång till den kunskap och erfarenhet vi har fått från etableringen av både mindre varuautomater och stora vägtullar på bland annat Storbältsbron och Öresundsbron.

Det betyder att vi kan ge råd och hjälpa dig med alla typer av faciliteter och se till att betalningen sker snabbt så att du slipper köer.

Vår lösning innehåller bl.a.

 • Bankomater
 • Klassificeringssystem
 • Back-end-system
 • Nummerplåtavläsning
 • Prenumerationslösning
 • Bomanläggningar
 • Fritt flöde

Betalningsmaskiner för vägbetalning

Snabb betalning 24/7

Lösningen för de stora broarna har naturligtvis stort fokus på hög transaktionshastighet och drifttid.

På Storbältet korsas bron årligen av mer än 10 miljoner fordon och under de mest hektiska dagarna måste mer än 50 000 fordon passera genom tullplatsen.

Därför är det viktigt att ha en effektiv kunddialog, snabba betalningstransaktioner och robusta komponenter med lång livslängd.

Payment Options

 • Apple Pay
 • Swish
 • Google Pay
 • Mastercard
 • Visa
 • Lokala betalkort
 • Kontaktlös betalning

Snabb betalning resulterar i mindre kö

När du väljer en betalningsmaskin med rätt funktioner och en användarvänlig kontrollpanel kan trafikanterna hantera sig själva snabbare.

Det betyder att de kommer igenom betalningssystemet snabbare, och därmed kan du få mer genom systemet på kortare tid.

Eller sagt på ett annat sätt: Snabbare betalning ger färre köer.

Win-win.

Drag image to scroll

Få trafiken att flöda

Förutom själva betalningsdelen kan du också få lösningar för effektiv övervakning och support av in- och biljettförsäljningslösningar för vägbetalningssystem.

Det är ett effektivt verktyg för kundservice och supportfunktioner för att hantera trafik snabbt och smidigt.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med att vi utbyter idéer och hittar en gemensam förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta det första steget tillsammans.

Thomas G. Nielsen
Försäljningschef
+45 40 40 41 11
tgn@logos.dk