Vejbetaling

Vejbetaling

Logos har stor erfaring med løsninger til vejbetaling, helt fra mindre automatanlæg til betalingsveje i Norge til betalingsanlæggene på Storebæltsbroen og Øresundsbron.

Løsningen til de store broer har helt naturligt et stort fokus på høj transaktionshastighed og oppetid. På Storebælt krydses broen årligt af mere end 10 millioner køretøjer og på de travleste dage skal der mere end 50.000 køretøjer gennem betalingsanlægget. Derfor er det vigtigt med en effektiv kundedialog, hurtige betalingstransaktioner samt robuste komponenter med lang levetid.

Løsningen er et godt eksempel på en case der bringer flere af Logos’ kompetencer og mange års erfaringer i spil og bygger både op standardkomponenter og specialtilpasninger.