Hemsida

Logos är specialiserat på att utveckla och producera innovativa självbetjäningslösningar. Vi utvecklar betalterminaler och lösningar, app- och mobillösningar, styrsystem och backend-system. Våra kunder använder vår expertis och erfarenhet för hela processen; från idégenerering och utveckling till konfiguration, installation och support.

Våra lösingar

Vi är både utvecklare och producenter av

  • Betalterminaler, -automater och plattformar för självbetjäning
  • App- och mobilbetalningslösningar
    Kommersiella och tekniska back-end-lösningar för våra lösningar
  • Integrationer, anpassningar, installation, service och support
About us

Vår verksamhet
i tal