FuelWatch

FuelWatch

FuelWatch er en host-løsning for enkel og effektiv fjernovervågning af brændstofanlæg med henblik på at sikre maksimal oppetid samt hurtig servicetilkald ved nedbrud.

For en operatør med mange anlæg over et geografisk stort område giver løsningen et enkelt grafisk overblik og driftssituationen på ét skærmbillede

Overvågning af alt tilsluttet forpladsudstyr, herunder bl.a.

 • Terminaler
 • Pumper
 • Prisskilte
 • Niveaumåleudstyr
 • Kameraer
 • I/O’s (nøglebokse, nødstop, dørswitche, temperaturswitche mv.)

Fjernstyring og diagnostik af:

 • Alarmer
 • Transaktioner
 • Skrive besked til terminalernes skærm
 • Åbne og lukke pumper
 • Åbne og lukke terminaler
 • Spejling af terminal skærm for bedre on-site kundesupport
 • Terminal status
 • Overvågning via kameraer
 • Alarmlog
 • Alarm statistik
 • Mulighed for SMS notifikation ved alarm

FuelWatch kan tilbydes som en service med overvågning  NPS’s overvågningscenter med en tilhørende udkaldsservice i 365 dage om året.