FuelWatch

Enkel och effektiv fjärrövervakning av driftsmedelanläggen.

Overvågning og teknisk support

Fjärrövervakning säkrar maximal driftstid

FuelWatch är en host-lösning med avsikt att uppnå en enkel och effektiv fjärrövervakning av tankstationer, för att säkra maximal driftstid och snabb service vid nedbrott i driften.

För en operatör med många anlägg över ett geografiskt stort område, ger lösningen en enkelt grafisk överblick över driftssituationen på en skärmbild.

Med FuelWatch får du också möjlighet för fjärrkontroll och diagnostik över:

  • Alarm och transaktioner
  • Att skriva besked till terminalernas skärm
  • Öppna och stänga pumpar, terminaler och tvättmaskiner
  • Spegling av terminalskärm för en bättre on-site kundsupport
  • Terminalstatus
  • Övervakning med kameror
  • Log över alarm och statistik
  • Möjlighet för SMS-notifikationer vid alarm

 

Dessutom är det övervakning över allt tillsluten förplatsutrustning vilket inkluderar terminaler, pumpar, tvättmaskiner, prisskyltar, nivåutrustning, kameror, I/O. (nyckelboxar, nödstopp, dörravbrytare, temperaturavbrytare m.m.)

FuelWatch ger dig: