ACIManager

Enkel och effektiv fjärrövervakning av drivmedelsanlägg.

Enkel och effektiv övervakning och support

ACI Manager är vår lösning på en enkel och effektiv övervakning och support av check-in och biljettförsäljningslösningar i förbindelse med färjor och vägbetalningsanlägg.

Lösningen ger möjlighet för fjärrövervakning och kontroll av:

  • Driftsstatus
  • Kameror över körfält
  • Användardialog i automater
  • Alarm och logs
  • Öppna och stänga bommar

 

Lösningen är ett effektivt verktyg kundservice- och supportfunktioner för en smidigare avveckling av trafiken.