Så här arbetar vi

Fast projektledning, kompromisslös kvalitet och största möjliga säkerhet.

Receptet för bra resultat

Fast projektledning, kompromisslös kvalitet och största möjliga säkerhet är hörnstenar i hur Logos fungerar.

Vägen till goda resultat börjar med daglig motivation av de anställda. På Logos är alla inblandade maximalt, så att engagemanget är närvarande, och alla har förståelse för de utmaningar som behöver lösas.

Motivation, engagemang och engagemang är en förutsättning för god kvalitet och projektledning.

Pelarna

Fast projektledning ger bästa resultat

Vi börjar varje projekt med ett behov av en kund. Vi lyssnar på önskemålen i idéfasen och hanterar förstudier, kravspecifikation och resursuppskattning fram till godkännande.

Sedan ansvarar vi för utveckling och testning fram till utvärdering och leverans av produkten. Allt är i en fast ram. Vi startar varje projekt med behov av en kund. Vi lyssnar på önskemålen i idéfasen och hanterar förstudier, kravspecifikation och resursuppskattning fram till godkännande.

Sedan ansvarar vi för utveckling och testning fram till utvärdering och leverans av produkten. Allt är i en fast ram.v

Vi går aldrig på kompromiss med kvalitet och säkerhet

Från val av teknik framför materialval till djupgående tester, vi bygger både kunskap och kvalitet i våra produkter.

Dessutom har vi naturligtvis en säkerhetspolicy, där vi garanterar full sekretess under hela projekt- och produktionsfasen.

Det kompletteras med omfattande säkerhet i vår byggnad med åtkomstkontroll och larm.

Vår byggnad är säkrad med åtkomstkontroll och larm, och vi garanterar full sekretess under hela projekt- och produktionsfasen.

Drag image to scroll