ATD – stöldskyddsenhet

Elektroniskt stöldskydd för bränsleanläggningen

Logos Anti Theft Device, eller ATD, skyddar bränsleautomater mot stöld

Bränslestöld är ofta ett stort problem, men en Anti Theft Device (ATD) gör stöld mycket svårare.

ATD-säkerhetsmodulen används i kommunikationen mellan terminal och bränslepump. Den säkerställer att det endast finns strömförsörjning till en bränslepump om den öppnas från terminalen och därmed är den skyddad mot manuell tankning och stöld av bränsle.

Genom att skydda bränslesystemet elektroniskt behövs inga lock och nycklar som lätt tappas bort. Samtidigt kan det aldrig råda någon tvekan om betalningen när den sker maskinellt, och risken för mänskliga fel och bedrägerier är begränsad.

Det är därför ett effektivt sätt att begränsa förluster, som för en enskild bensinstation lätt kan uppgå till hundratusentals kronor.

Stöldskyddsenhet ger dig

Drag image to scroll