LocSys 2015

Kraftfull och stabil terminal till obemannade anläggningar

LocSys 2015 er den kraftfulde og stabile terminal til lukkede anlæg

LocSys2015-terminalen är utvecklad till tankanläggningar, som kräver identifikation och datainsamling.

  • Styr upp till 4 pumpar
  • Överför data till WebFuel via nätvärk (LAN eller WLAN via TCP/IP) eller tillsammans med NetFuel Server via GPRS eller netvärk (LAN eller WLAN via TCP/IP)
  • Administrerar 3.000 användare, 3.000 bilar, 3.000 chaufförer och upp till 30 produkter
  • Identifierar användaren via Dallasnycklar, magnetkort eller RFID-tags
  • Terminalen levereras i rostfritt kabinett, med eller utan fot och vägbeslag
  • Terminalen kan också byggas in i flera andra pelare på marknaden

LocSys 2015 giver dig

LocSys 2015 FL03