WebWash

WebWash är ett webbaserat, lisenserat program för effektiv kontroll av biltvättanlägg.

Överskådligt och med lätt administration av terminaler, tvättmaskiner, kunder och kort.

WebWash är ett lätt, överskådligt och kraftfullt sätt att administrera många terminaler och tvättmaskiner, kunder och kort. I den dagliga driften ger WebWash möjlighet för att kontrollera priser, administrera kunder/företag, samt att visa och utskriva transaktioner, övervaka systemet via alarm och events. Därutöver genererar WebWash olika driftsrapporter för önskade perioder. I WebWash ingår en larmmodul med alla larm från ansluten utrustning i systemet, inklusive:

 • Terminalen, dvs. skrivare, kortläsare, PIN-kod, sedelläsare, obehörig öppning av terminaler, m.m.
 • 16 st. externa alarm, f. ex. nödstopp, låg nivå på kemibehållare och fel på luftkompressorer m.m

WebWash innehåller ett e-postregister över alla relevanta e-postadresser som skall användas för att skicka rapporter och alarm m.m. WebWash hanterar Tvättklubben på terminalen (tillval), där abonnemangen och tankningen bestäms. Funktionaliteten i WebWash omfattar installation, konfiguration och realtidshantering:

 • Rapporter och statistik
 • Export av data
 • Lokationer & Terminaler
 • Kort?
 • Transaktioner
 • Alarm ( allt ifrån ansluten utrustning – tvättmaskiner, nödstopp, kompressorer, keminivå m.m.)
 • Priser
 • Företag, Kunder, Fordon & Chaufförer
 • CodeWash för generering av Tvättkoder och upptankning av Tvättnycklar på ett enkelt och effektivt sätt.
 • Administration av en Tvättklubb (tillval) där abonnemanget och upptankningar fastsättes.
 • Administration

WebWash ger en möjlighet för att kombinera sökningar i programmets databas på många olika sätt. Det säkrar ett enkelt och effektivt sätt att hitta, visa och utskriva upplysningar om kunder, transaktioner, alarm m.m.

Med WebWash får du:

Drag image to scroll