WebFuel

Ett Cloud- också kallat molnbaserat bränslehanteringssystem för administration och fjärrkontroll av bränsleanläggningar.

Få fjärrkontroll och övervaka din bränsleanläggning med WebFuel.

WebFuel är ett cloud-, också kallat molnbaserat bränslehanteringssystem för administration och fjärrkontroll av bränsleanläggningar. I den dagliga driften ger WebFuel en möjlighet för att kontrollera priser (listpriser och terminalpriser), produktrestriktioner och lagerstatus.  WebFuel administrerar kunder/företag inklusive kort, chaufförer och fordon samt visar och skriver ut transaktioner. Det övervakar systemet med alarm och events.

Lösningen har följande funktioner:

 • Administration av alla anslutna förplatsutrustningar
  • Betalterminaler
  • Pumpar
  • Prisskyltar
  • Nivåmätningsutrustning
  • Biltvätt
  • Externa alarm m.m.
 • Systemkonfiguration
 • Komplett översikt över:
  • Transaktioner
  • Pumplager
  • Leveranser
  • Alarm
  • Möjlighet för övervakning av för exempel nödstopp, temperaturer, stöld, oljeutskiljning m.m.
 • Kontroll av priser
 • Administration av kunder, lokalkort och kortrestriktioner m.m.
 • Centrallarmövervakning och hantering av ansluten utrustning
 • Rapporter samt möjlighet för export av data
 • Email-notifikationer

WebFuel ger dig:

Drag image to scroll