Shopinterface – Shopprogram

Enkelt gränssnitt mellan butik och förplats.

Kontrollera pumparna från butiken

ShopInterface är det enkla gränssnittet mellan butik och förplats. Det används för att frige pumpar från butiken, samt att efterföljande visa tankningarnas (volym och belopp). Gränssnittet kör på en separat PC eller eventuellt på kassaapparatens PC och det används tillsammans med PaySys UXL-terminaler, antingen i en stand-alone konfiguration eller i ett nätverk med NetFuel/WebFuel.
Shopgränssnittet möjliggör tre olika driftlägen (valt från menyn):

  • Butiken
  • Terminalen
  • Val av plats för betalning – Butik eller terminal

Shopinterface ger dig:

Drag image to scroll