PayManager

Webbaserat back-end system till drift, övervakning och administration av terminallösningar.

PayManager är den administrativa motorn i terminallösningen

PayManager är ett webbaserat back-end system till drift-, övervakning och administration av terminallösningar.

PayManager har ett brett utbud av tekniska och administrativa funktioner. Därför är målgruppen både tekniker, administrativ personal i ekonomiavdelningen, ledningen, teknisk support och utvecklingsavdelningen.

Lösningen ger bland annat möjlighet för uppsättning, övervakning och administration av:

  • Lokationer
  • Terminaler
  • Transaktioner
  • Avstämningar
  • Priser
  • Larm och logs
  • Rapporter
  • Export av data till tredjeparts-system
  • Tekniska konfigurationer
  • Software-uppdateringar

PayManager ger dig:

Drag image to scroll