ParkManager

Webbaserat back-end system till drift, övervakning och administration av parkeringslösningar.

ParkManager är den administrativa delen av parkeringslösningen

ParkManager är ett webbaserat administrationssystem till drift, övervakning och administration av Logos PARKO parkeringsautomatlösningar.

Lösningen har en omfattande mängd av funktioner som är strukturerad på följande områden:

 • Parkeringsautomater
 • Ekonomisk redovisning
 • Transaktioner
 • Prissättning (tariffer)
 • Mynthantering
 • Rapporter och statistik
 • Serviceuppgifter

PakrManager ger dig:

Systemet riktar sig till operatörer av parkeringsanläggningar och används bland annat av Köpenhamns Kommun till drift och administration av mer än 800 parkeringsautomater.

ParkManager kan bland annat visa aktiva meddelanden från alla eller utvalda parkeringsautomater och därmed ge en realtidsöversikt över driftssituationen:

 • En samlad översikt för on-line anslutningen för parkeringsautomaterna (antal och vilka automater som inte har kontaktat servern under en viss tid).
 • En samlad översikt för parkeringsautomaterna med aktiva meddelanden indelade i typer; kritisk, info, service, förebyggande underhåll och tömning.
 • Status över dataanslutningen till parkeringsautomaterna.
 • Status för programmet som kommunicerar med parkeringsautomaterna.

 


ParkManager är gjord i en responsiv webbdesign, vilket innebär att lösningen kan användas på olika plattformar; PC, surfplatta och mobil.

Drag image to scroll