NetFuel

Back-end system till styrning och administration av drivmedelsanläggningar.

Central styrning och administration av bränsleanlägg

NetFuel är ett back-end system för styrning och administration av drivmedelsanlägg. Det är utvecklat till större konfigurationer, när önskemålet är en central uppsättning, datauppsamling, prisstyrning, rapportering, alarmhantering m.m. av terminalerna PaySys, LocSys UXL och LocFuel 3000.

NetFuel installeras på en centralt placerad server och är baserad på en SQL-databas.

I den dagliga driften ger NetFuel möjlighet för att styra priser lokalt, i grupper, globalt och i kampanjer. NetFuel styr ut över det produktrestriktioner, lagerkvantitet, administration av kunder (kort och fordon), samt visning och utskrivning av transaktioner. Systemet övervakas via alarm och events.

NetFuel genererar olika driftsrapporter för önskade perioder. Produktbeställningar genereras direkt till leverantörerna eller transportföretagen. Innehållet i NetFuel är en alarmmodul med alla larm från ansluten utrustning i systemet till bland annat:

 • Betalterminaler
 • Pumpar
 • Prisskyltar
 • Nivåmätningsutrustning
 • Biltvätt
 • Externa alarm
 • Central alarmövervakning och hantering från ansluten utrustning samt komplett överblick över:
  • Transaktioner
  • Behållningen i pumpen
  • Leveranser
  • Larm
  • Möjlighet för övervakning av för exempel nödstopp, temperaturer, stöld, ljus, oljeutskiljning m.m.
 • Modul för kontroll av priser
 • Modul för administration av kunder, lokalkort, kortrestriktioner m.m.
 • Rapporter samt möjlighet för export av data
 • Valfria email och SMS notifikationer
 • Systemet kan integreras till existerande kort- och ERP system.

NetFuel ger dig:

Drag image to scroll