Wash’r

Beställning och köp av tvätt via en APP.

Optimerat flow och enkel självbetjäning i tvätthallen med Wash´r APP.

Wash´r är en APP, så kunderna kan betjäna sig själva vid tvätthallen, och ägaren får ett snabbt och effektivt flow i hallen.

Beställ, betala och starta biltvätten från
Wash´r APP.

Med Wash´r APP blir det enkelt för kunderna att betjäna sig själva och registrera sig till ett tvättabonnemang. Det ger ett snabbare flow i tvätthallen och mindre väntetid för användaren.

 • Användarna kan köpa och starta en biltvätt via Wash´r APP när de sitter i bilen.
 • Enkel och användarvänlig APP design.
 • Wash´r APP tar emot alla former för betalkort och gör det enkelt att radera, rätta eller upprätta ett betalkort.
 • Ägaren av tvätthallen får omgående betalning direkt efter köpet.
  Alla transaktioner i Wash´r APP kan ses i WebFuel.
 • Kan fås med eller utan kamera som läser registreringsskyltar.
Drag image to scroll

Wash´r APP funktioner:

 • Wash´r APP är tillgänglig i AppStore och Google Play.
 • Enkelt att upprätta för tvätthallsägare och tvätthallsanvändare.
 • Möjlighet för att köpa och starta en tvätt, tanka upp på sitt abonnemang och rätta i sitt abonnemang.
 • Visar närmaste tvätthall på en karta.
 • Möjlighet för att upprätta, ändra och lägga till fordon.
 • Hantering av flera fordon och flera tvätthallar på samma lokalitet.
 • Köfunktion, dvs. möjlighet för flera bilar i kö, som har beställt tvätt.
 • Wash´r APP visar alla tvätthallar som är anslutna till APPén.

Enkel anslutning för existerande kunder

 • Låg anslutningskostnad för kunder som väljer Logos betalningslösningar.
 • Använder den existerande betalnings-gateway.
 • Existerande tvättklubbsmedlemmar kan överföra sitt saldo till Wash´r APP.