NPS och Logos slås samman

Nordens ledande företag inom self-service betalningslösningar

NPS och Logos slås samman och blir Logos Payment Solutions

Det nya företaget blir Nordens ledande företag inom självbetjäningsbetalningslösningar för ett stort antal branscher och med mer än 35 000 installationer.

Både Logos och NPS har haft en trevlig utveckling de senaste åren, där också samarbetet mellan företagen har utvecklats. Det finns stora likheter mellan företagens lösningar och aktiviteter, och nästa naturliga inslag är därför att samla kompetensen i ett företag. Det är så vi kan dra nytta av uppenbara synergier och bygga en robust organisation som är inriktad på ytterligare internationalisering med fokus på Europa.