Hårdvara och mjukvaru utveckling

Du får möjlighet att skräddarsy betalningsmaskinen till ditt specifika tanksystem, både när det gäller programvara och hårdvara.

Med en egen utvecklingsavdelning kan vi utveckla innovativa lösningar

Det primära syftet med egenutveckling är att säkerställa ett flöde av nya innovativa produkter.

Samtidigt får du möjlighet att skräddarsy betalmaskinen till ditt specifika system, både vad gäller programvara och hårdvara.

Hårdvara och mjukvaruutveckling

Uppfyller - eller överstiger - alla relevanta standarder

Våra kompetenser inkluderar elektronik, mjukvara och mekanisk utveckling, och vi har en fördjupad kunskap om hela värdekedjan inom de branscher vi servar.

Alla produkter är av hög kvalitet och stabilitet och uppfyller alla relevanta standarder (EMV, PCI, MID, EMC, CE, etc.).

Drag image to scroll

Vi utvecklar unika mjukvaru- och hårdvarulösningar som uppfyller alla krav för ditt projekt

Drag image to scroll