Codab AB blir en del av Logos Payment Solutions A/S

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Codab AB blir en del av Logos Payment Solutions A/S

Logos Payment Solutions A/S har köpt 100% av aktierna I Codab AB och Codab har med det blivit en del av Logos koncern. Planerna är bland annat att förstärka företagens marknadsposition i Norden inom den kommande utvecklingen av betalningslösningar i framtiden och inte minst den ytterligare internationalisering båda företagen står inför.
Christian Lester, CEO på Codab uttalar att ”Codab har blivit en del av en familj som har etablerat sig starkt på marknaden för betalningslösningar och tillsammans går vi en mycket intressant framtid till mötes med många synergier och utvecklingsmöjligheter”.

Codab och Logos kompletterar varandra på många centrala områden, bland annat:

  • Codab och Logos opererar båda i en bransch som präglas av den snabba utveckling som vi ser inom både självbetjäning och betalningslösningar. Tillsammans får vi en mera solid plattform och en mera robust organisation att bygga framtiden på.
  • Codab och Logos betalningslösningar till bl.a. drivmedelsanläggningar (både drivmedel och el laddning) och biltvättanläggningar kompletterar varandra på riktigt många områden och därför får man samlat sett ett starkare produktprogram.
  • Både Codab och Logos vill gärna utveckla sig internationellt. Tillsammans är vi bättre rustade till att infria den potential vi har på särskilt den europeiska marknaden inom bland annat betalningslösningar, forecourt controls och CNG-dispensrar.
  • Både Codab och Logos är präglade av samma kultur med ett stort fokus på innovativa lösningar.

Den avgående Styrelseordföranden och delägaren av Codab, Niels Bengtsson uttalar, ”Det betyder mycket för mig, att Codab nu blir en del av ett så spännande företag med en så enorm potential framför sig. Att köpet samtidigt förenar succéfulla och tidigare kollegor med en stark ledarstab är en extra bonus – cirkeln är sluten”. Codab fortsätter som självständigt företag och fortsätter med egna produkter m.m. precis som idag, men vill etablera ett tätt samarbete med Logos i förhållande till de många synergier.

Codab är på många områden den perfekta partnern för oss, inte minst kulturellt. Jag ser mycket fram emot att vi börjar denna otroligt spännande resa tillsammans. Vi skall bygga en internationell strategi på en stark nordisk hemmamarknad, uttalar CEO för Logos A/S, Lars Clausen.

Det svenska dotterbolaget Logos Payment Solutions AB fortsätter efter köpet som ett självständigt företag, men kommer ifrån dag ett att etablera ett tätt samarbete både gällande produkter och marknadsaktiviteter.

Lars Clausen tillträder som ordförande i styrelsen för Codab AB och Niels Bengtsson kommer i en period att fortsätta i styrelsen för Codab, samt att stå till tjänst för Codab och Logos. Han kommer tillvarataga uppgifter i förbindelse med integrationen och internationaliseringen av företagen.

Lars Clausen
CEO / Administrerande Direktör
+45 25 25 50 00
email lcl@logos.dk.


Ambitionen är att bli ledande i Europa inom självbetjäningsbetalningslösningar inom en femårsperiod.

Lars Clausen
CEO / Administrerende direktør
+45 25 25 50 00
lcl@logos.dk

Henrik Strokirk
VD Logos AB
+46 31 352 93 30
hst@logos.se