Polar Oil, Grönland

Betalningsterminaler och back-office system till alla Polar Olis tankanläggningar.

Betalningsterminaler och back-office system till ett oljeföretag på Grönland

Polar Oil är Grönlands nationella oljeföretag som har försyningsplikt på hela Grönland.

Polar Oil och Logos ingick i 2009 ett tätt samarbete. Det har betytt att Logos idag har levererat betalningsterminaler och back-office system till alla Polar Oils tankanläggningar.

Logos har också levererat mera än 100 Tatsuno gaspumpar till Polar Oil.

Polaroil i tal

Våra samlade leveranser till Polar Oil inkluderar:

  • 40+ PaySys UXL-terminaler
  • 100+ Tatsuno pumpar
  • 30+ WebFuel lösningar
  • 20+ Shop-interfaces
  • 20+ elmätare

Tankanlägg i de nordligaste delar av världen.

Idag levererar Logos terminaler, pumpar, elmätare mm vid upprättelse- och vid renoveringar av Polar Oils befintliga tankanläggningar.

Utöver det utför Logos installation, service och support till Polar Oil.

Polar Oils lösningar har en design så de klarar det hårda och kalla klimatet – utan att kompromissa med användarvänligheten eller pålitligheten.

Drag image to scroll
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med, att vi utväxlar idéer och tillsammans hittar en förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta de första stegen tillsammans.

Henrik Strokirk
VD/Försäljning
Tel: +46 31 352 93 30
Mobil: +46 708 32 59 30
E-post: hst@logos.se