HMN Naturgas

Tankstationer med komprimerad biogas.

Terminaler till tankanlägg för gas.

Gas till transport är på stark frammarsch i Danmark. HMN Naturgas är en av de stora aktörerna på marknaden med 9 st tankstationer av komprimerad biogas.

Logos har varit med på hela företagets resa med gas till transport och har bland annat levererat terminaler och CNG gaspumpar.

HMN kriterier

Våra leveranser till HMN

  • CNG gaspumpar STD11
  • Terminaler – PaySys UXL, LocSys och LocFuel
  • WebFuel
  • Installation
  • Service
  • Support

Logos betalningsterminaler är på fronten.

De Förenade Danska Motorägare (FDM) skriver sommaren 2014 en artikel om framstegen för naturgas på marknaden, och illustrerar artikeln med ett fotografi av en gullackerad betalningsterminal från NPS (Logos) mitt på artikeln.

Läs den här

Terminaler och CNG gaspumpar till samtliga av HMNs tankstationer av gas.

Drag image to scroll
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med, att vi utväxlar idéer och tillsammans hittar en förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta de första stegen tillsammans.

Henrik Strokirk
VD/Försäljning
Tel: +46 31 352 93 30
Mobil: +46 708 32 59 30
E-post: hst@logos.se