HK Olie

Välfungerande bensinmackar i Jylland

Välfungerande Jyska tankstationer

HK Olie är den del av koncernen Hornsyld Købmandsgaard.

De driver idag 23 tankstationer i Jylland och har utöver det också fokus på eldningsolja, smörjolja och biobränsle.

Logos har varit med från början med uppstarten av HKs tankstationer.

HK Olie i tal

Installation, service och support av betalningsterminaler

  • PaySys UXL-terminaler
  • LocSys-terminaler
  • NetFuel
  • Tatsuno gaspumpar
  • Installation
  • Service
  • Support
Drag image to scroll
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med, att vi utväxlar idéer och tillsammans hittar en förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta de första stegen tillsammans.

Henrik Strokirk
VD/Försäljning
Tel: +46 31 352 93 30
Mobil: +46 708 32 59 30
E-post: hst@logos.se