din-X

Betalningsterminaler och back-end lösningar till svenska oljeföretag.

Effektiva betalnings- och back-end system till svenska oljeföretag.

din-X är ett modernt och nationellt oljeföretag i Sverige. I mera än 50 år han din-X levererat drivmedel i syd- och mellansverige. Idag har din-X ca 150 tankstationer.

din-X i tal

Levererade produkter

  • PaySys ULX-terminaler (med och utan sedelläsare)
  • NetFuel back-end lösningar med interface till bl a ERP, kort-värd, mm
  • FuelWatch för övervakning
  • Interface till POS
  • Tatsunopumpar
  • Installation & Service

Mera än 10 års samarbete

Sedan 2010 har din-X och Logos haft ett tätt samarbete angående betalningsterminaler och back-end lösningar.

Samarbetet har löpande utvecklats till att också omfatta Tatsunopumpar och bensinstationsservice mm.

Moderna betalningsterminaler och back-end lösningar till tankstationer i Sverige.

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med, att vi utväxlar idéer och tillsammans hittar en förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta de första stegen tillsammans.

Henrik Strokirk
VD/Försäljning
Tel: +46 31 352 93 30
Mobil: +46 708 32 59 30
E-post: hst@logos.se