Det Danske Forsvar

Tankanläggningar vid kaserner och träningsplatser.

Tankningsanläggning till försvaret

Danska Försvaret har 35 anläggningar för tankning på sina kaserner och utbildningsinstitutioner och de skall naturligtvis fungera som smort. Det gör att de har valt Logos betalningsterminaler.

Danska Försvaret i tal:

Leverans av moderna betalningsterminaler

  • LocSys-terminaler
  • NetFuel
  • Tatsuno gaspumpar
  • Installation
  • Service
  • Support

Betalningsterminaler med modul för administration av drivmedelsförbrukning.

Logos har sedan 2008 levererat terminaler och NetFuel med interface mellan kortsystem och hantering av drivmedelsförbrukning.

Sedan 2008 har Danska Försvaret använt Logos betalningsterminaler på sina tankstationer.

Drag image to scroll
Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa dig?

En bra produkt börjar med, att vi utväxlar idéer och tillsammans hittar en förståelse för uppgiften. Kontakta oss och låt oss ta de första stegen tillsammans.

Henrik Strokirk
VD/Försäljning
Tel: +46 31 352 93 30
Mobil: +46 708 32 59 30
E-post: hst@logos.se