Servicebetingelser

Servicebetingelser

Ifald kunden har fremsendt et produkt uden for garanti til service hos Logos Design A/S og efter modtagelse af pristilbud ikke ønsker den pågældende service udført, beregnes et undersøgelsesgebyr på kr. 447,50 + moms.
Undersøgelsesgebyr og fragtomkostninger faktureres til kunden i forbindelse med tilbagelevering.

Servicetiden for kunder, som ikke har en servicekontrakt med Logos Design, er op til 20 arbejdsdage. Kunden vil blive kontaktet af Service, ifald der er væsentlige afvigelser herfra.

Betalingsbetingelserne er som standard netto kontant 14 dage fra fakturadato.

 

Ombytning af VendingCAT

Denne mulighed er udelukkende gældende for VendingCAT version 3.

Vælger kunden en ombytning frem for en reparation, fremsendes en renoveret VendingCAT, der af Service er opsat som en kopi af kundens eksisterende VendingCAT-terminal. Ved bestilling er korrekt anførsel af serienummer derfor afgørende.
Ombytningsterminalen afsendes inden for tre arbejdsdage, og samtidig faktureres kunden for en ombytning til 2295 kr. samt fragt. Af fakturaen vil der også fremgå købsprisen på 9745 kr. Dette beløb krediteres, når kunden inden for syv arbejdsdage returnerer den defekte VendingCAT.
Fortrydes ombytningen, beregnes et ekspeditionsgebyr på 395 kr., når ombytningsterminalen modtages hos Logos Design A/S.

Betalingsbetingelserne er som standard netto kontant 14 dage fra fakturadato.

Ombytning af mCAT

Vælger kunden en ombytning frem for en reparation, fremsendes en renoveret mCAT, der af Service er opsat som en kopi af kundens eksisterende mCAT-terminal. Ved bestilling er korrekt anførsel af serienummer derfor afgørende.
Ombytningsterminalen afsendes inden for tre arbejdsdage, og samtidig faktureres kunden for en ombytning til 1295 kr. samt fragt. Af fakturaen vil der også fremgå købsprisen på 3995 kr. Dette beløb krediteres, når kunden inden for syv arbejdsdage returnerer den defekte mCAT.
Fortrydes ombytningen, beregnes et ekspeditionsgebyr på 395 kr., når ombytningsterminalen modtages hos Logos Design A/S.

Betalingsbetingelserne er som standard netto kontant 14 dage fra fakturadato.