PayManager

Webbaseret backend-system til drift, overvågning og administration af terminalløsninger.

PayManager er den administrative motor i terminalløsningen

PayManager er et webbaseret backend-system til drift, overvågning og administration af terminalløsninger.

PayManager har en lang række tekniske og administrative funktioner, og derfor er målgruppen både teknikere, administrativt personale i økonomiafdelingen, ledelsen samt teknisk support- og udviklingsafdeling.

Løsningen giver blandt andet mulighed for opsætning, overvågning og administration af:

  • Lokationer
  • Terminaler
  • Transaktioner
  • Afstemninger
  • Priser
  • Alarmer og logs
  • Rapporter
  • Eksport af data til tredjeparts-systemer
  • Tekniske konfigurationer
  • Softwareopdateringer

PayManager giver dig:

Drag image to scroll