Wash’r privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik har til formål at oplyse dig om de personoplysninger, som LOGOS Payment Solutions A/S (”LOGOS”) behandler i forbindelse med din anvendelse af appen, Wash’r (”Appen”).

Databehandler
I forbindelse med din oprettelse af en profil og din efterfølgende anvendelse af Appen behandler LOGOS en række af dine personoplysninger.

 

Personoplysningerne er videregivet til LOGOS af LOGOS’ samarbejdsvirksomhed, som driver vaskehallen, du ønsker at anvende via Appen. Samarbejdsvirksomhederne er således dataansvarlige, mens LOGOS er databehandler på vegne af samarbejdsvirksomhederne.

 

LOGOS har indgået databehandleraftaler med alle dataansvarlige samarbejdsvirksomheder, og LOGOS behandler udelukkende dine personoplysninger efter instruks fra de dataansvarlige samarbejdsvirksomheder og i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger                                                          Kontaktperson

LOGOS Payment Solutions A/S                                      Navn: Jan Ilsø
CVR-nr. 26 39 36 47                                                        Telefon: +45 45 87 78 99
Nærum Hovedgade 6                                                      info@logos.dk
2850 Nærum

 

Hvilke personoplysninger behandler LOGOS og til hvilke formål?
Som databehandler behandler LOGOS nedenstående personoplysninger om dig på vegne af samarbejdsvirksomhed. Formålet med behandlingen er at kunne stille Appen og dens funktioner til rådighed for dig. LOGOS behandler følgende typer personoplysninger om dig:

  • Dit navn
  • Din e-mailadresse
  • Dit telefonnummer
  • Din bils nummerplade
  • Din lokalitet

Hvor er dine personoplysninger indsamlet fra?
Dine personoplysninger indsamles direkte fra dig af samarbejdsvirksomheden. Herefter behandler LOGOS dine personoplysninger på vegne af den dataansvarlige samarbejdsvirksomheden i forbindelse med din anvendelse af Appen.

Hvem videregiver vi personoplysninger til?
LOGOS videregiver kun personoplysninger til andre databehandlere og tredjeparter, når lovgivningen tillader eller kræver det. Såfremt LOGOS benytter en anden databehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige samarbejdsvirksomhed, pålægges denne anden databehandler de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der er fastsat databehandleraftalen mellem LOGOS og den dataansvarlige samarbejdsvirksomhed.

Disse databehandlere og tredjeparter er uberettigede til at anvende dine personoplysninger til egne formål. Vi anvender derudover alene databehandlere indenfor EU/EØS eller lande, der yder et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau.

Personoplysninger vil typisk blive videregivet til offentlige myndigheder, revisionsfirmaer, advokatfirmaer, finansielle institutioner, forsikringsselskaber, leverandører, samarbejdspartnere, mv.

Periode for opbevaring
Personoplysninger opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgivningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige til opfyldelse af det formål, hvortil de er indsamlet.

Når du sletter din bruger på Appen, sletter vi alle personoplysninger om dig, som lovgivningen eller omstændighederne ikke kræver, at vi fortsat opbevarer. Vi beholder personoplysninger om dig i det omfang lovgivningen tillader det, og 1) det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, 2) når oplysningerne stadig er relevante for os i forbindelse med drift af virksomheden, 3) når personoplysninger er nødvendige for at forberede og forsvare os selv i en potentiel tvist eller retssag, eller 4) i øvrigt vurderes nødvendige.

Sikkerhed
LOGOS har truffet tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine personoplysninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

Ret til indsigt, berigtigelse og dataportabilite
Hos LOGOS har du altid ret til at få indsigt i hvilke personoplysninger, der er registreret om dig. Du kan derudover få udleveret personoplysningerne i et struktureret, almindeligt anvendt og læsbart format.

Du har endvidere ret til at kræve berigtigelse, sletning eller blokering af oplysninger, der er urigtige, vildledende eller på lignende måde behandlet i strid med lovgivningen.

Henvendelse skal ske til info@logos.dk

Ret til sletning og begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine personoplysninger. Derudover har du i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine personoplysninger, hvorefter personoplysningerne alene vil blive opbevaret.

Henvendelse skal ske til info@logos.dk

Ret til at gøre indsigelse
I tilfælde af, at dine personoplysninger behandles for, at vi kan forfølge en nødvendig og legitim interesse eller til markedsføringsmæssige formål, har du endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Henvendelse skal ske til info@logos.dk

Samtykke
I tilfælde af, at vi behandler dine personoplysninger på baggrund af et samtykke, kan du til enhver tid meddele os, at du ønsker at tilbagetrække dit samtykke, hvorefter vi ikke længere vil behandle dine personoplysninger, medmindre at vi har et andet grundlag for behandlingen

Du skal dog være opmærksom på, at såfremt du tilbagetrækker et samtykke, vil vi ikke længere have mulighed for at stille Appen og dens funktioner til rådighed for dig.

Henvendelse skal ske til info@logos.dk

Lokalitetstjeneste
Appen er bygget op omkring genkendelse mellem din lokalitet og samarbejdsvirksomhedens vaskehal, som du ønsker at benytte dig af. Du kan slå lokalitetstjenester til og fra i Appen via din enheds indstillinger på et hvilket som helst tidspunkt. Hvis du slår lokalitetstjenester fra, har Appen dog ikke mulighed for at genkende den pågældende vaskehal, hvorefter Appen ikke vil virke efter hensigten.

Firebase Crashlytics
For at forbedre Appens stabilitet og brugervenlighed indsamler vi tekniske oplysninger om Appens tilstand i tilfælde af, at Appen lukker ned som følge af en fejl. Dette foregår med et værktøj, der udbydes af en tredjepart. Til brug herfor indsamler hverken LOGOS eller tredjeparten dine personligoplysninger.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, eller hvis du vil gøre brug af én eller flere af dine rettigheder som beskrevet ovenfor, kan du kontakte os på informationerne givet ovenfor.

Klage
Klage vedr. behandling af personoplysninger skal ske til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.datatilsynet.dk.