Logos styrker organisationen

Logos styrker organisationen

Logos’ solide udvikling over de sidste mere end 10 år er primært gennemført på baggrund af udvikling af succesfulde produkter, løsningskoncepter og samarbejder med både kunder og samarbejdspartnere. Aktiviteter som jeg overordnet har drevet og fortsat er en integreret del af. Den videre udvikling af selskabet vil ske via fortsat udvikling af vores vertikaler samt ikke mindst en yderligere internationalisering. Vi befinder os på et spændende marked og har et meget stort internationalt potentiale.

Samtidig har selskabet nået en størrelse, hvor den generelle ledelse af bl.a. daglig drift, organisation, interne processer og systemer mv. til stadighed fylder mere og fremadrettet bliver endnu vigtigere for den fortsatte udvikling af selskabet.

For at sikre vi lykkes med både den forretningsmæssige og selskabsmæssige udvikling har jeg derfor besluttet at gå ind i en ny rolle som ansvarlig for vores kommercielle aktiviteter, samtidig med at vi styrker selskabet med en ny CEO.

I min nye rolle vil jeg bl.a. have ansvaret for salgsorganisationen og fortsat være en del af direktionen. Thomas G. Nielsens og Michael Storms roller forbliver uændrede, og de vil fortsat referere til mig.

Jeg ser frem til at sætte fokus på udvikling af vores kommercielle aktiviteter, herunder produktkoncepter, strategiske kunder, nye markeder, partnere, strategiske samarbejder inden for betalingsverdenen og meget mere. Jeg er overbevist om, at ændringen vil skabe yderligere værdi for alle – både kunder, partnere, samt Logos og vores medarbejdere.

Vi har igangsat søgning efter ny CEO, og alt fortsætter naturligvis som hidtil, indtil ny CEO er på plads

Med venlig hilsen

Lars Clausen CEO

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5 årig periode