Technical Support and Service

Technical support and service

Our technical supporters and service technicians are ready if you need help.

Contact info support

Phone

+45 25 59 01 91

Mail

support@logos.dk

Opening Hours

Opening Hours: Monday to Friday fra  08.00 to  16.00.

Contact info service

Phone

+45 63 13 64 10

Mail

service@logos.dk

Opening Hours

Opening hours: Monday to Thursday from 08.00 to 16.00 and Friday from 08.00 to 14.00.

If you need service outside our opening hours, it’s possible to make an arrangement.

Startguide til PayManager

Her er fem korte vejledninger til de mest anvendte funktioner i PayManager

  • Ny adgangskode
  • Overblik over terminaler
  • Et specifikt salg
  • Kvitteringen
  • Omsætningen

 

Start med at gå til hjemmesiden https://paymanager.logos.dk
og indtast det personlige brugernavn og adgangskode, som du har fået tilsendt fra Logos.

Efter login vises PayManager-desktop, som er tilpasset efter brugerrettigheder.

Hvor skifter jeg adgangskode?

Det er en god idé at ændre adgangskoden første gang!

Øvrige indstillinger

Her kan du vælge det foretrukne Sprog

Hvis Hjælp er slået til, kan du holde musen over en knap eller menu for at få en beskrivelse frem.

Her logger du ud af PayManager.

Hvordan får jeg overblik over mine terminaler?

Som udgangspunkt vises alle dine terminaler under menupunktet Terminaler

Har du et stort antal terminaler, kan du bruge Perspektiv i venstre side til at filtrere visningen, fx ved at udvælge en bestemt Lokation

Kører mine terminaler som de skal?

I kolonnen Status vil der ud for hver terminal være en farvekode:

Grøn = OK
Gul = Advarsel
Rød = Fejl

Support og fejlmelding sker ved at kontakte Logos’ kundesupport inden for normal arbejdstid på +45 2559 0191 eller sende os en mail på support@logos.dk.

Hvordan finder jeg et specifikt salg?

For at finde et salg er det nødvendigt at kende (A) terminalen, som betalingen blev foretaget fra, (B) det omtrentlige tidspunkt og (C) betalingsmiddel.

A. Terminalen

Som udgangspunkt vises transaktioner for I dag. Tidspunkt og periode kan ændres.

B. Omtrentlige handelstidspunkt

Bemærk: Hvis en betaling fejler, markeres den med en gul eller rød figur i kolonnen Status.

C. Betalingsmiddel

Betalingsformen vises i kolonnen Subtype.
Er betalingen gennemført med et betalingskort, fremgår det anvendte kort af kolonnerne Korttype og Reference, hvor de sidste fire cifre kan aflæses

Hvis du ikke kan se kolonnerne i opgørelsen, skal du scrolle mod højre i oversigten.

Kan jeg få kvitteringen?

Find den relevante handel frem og klik på knappen Vis i tilsvarende kolonne.

Kvitteringen kan videregives til kunden ved at klikke på udskriv-ikonet øverst til venstre

Af kvitteringen vil det bl.a. fremgå:
– om handlen er autoriseret/afvist
– hvilket beløb, der er betalt
– og med hvilket betalingsmiddel.

Hvad har mine terminaler omsat for?

I venstre side kan du vælge imellem flere typer af opgørelser.
Du kan vælge at se listen over alle dine terminaler eller filtrere dem på fx Lokation

Under listen opsummeres salget for alle de viste terminaler.

Se detaljerne for hver enkelt terminals salg i kolonnen Omsætning i vinduets højre side

Og fordelt på betalingsmiddel?

Brug Betalingsmidler i venstre side, hvis du vil have opgørelser for hvert enkelt betalingsmiddel.
Ved at vælge et specifikt betalingsmiddel ændres de viste kolonner i opgørelsen, så relaterede antal og totaler vises.

Klik på Eksporter nederst til venstre for at hente tallene ud i et regneark.


Afstemningsrapporten indeholder oplysninger om hver enkelt transaktion.