Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Logos Payment Solutions A/S har købt 100% af aktierne i Codab AB og Codab er derfor nu blevet en del af Logos

Opkøbet sker derfor med henblik på at styrke selskabernes i forhold til bl.a. markedspositionen i Norden, den fremtidige udvikling inden for betalingsløsninger og ikke mindst den yderligere internationalisering begge virksomheder står foran.

Christian Lester, CEO Codab udtaler “Codab er blevet en del af en familie som har etableret sig solidt inden for betalingsløsninger og sammen går vi en meget interessant fremtid i møde med mange synergier og udviklingsmuligheder”.

Codab og Logos komplementerer hinanden på mange centrale områder, herunder bl.a.: 

 • Codab og Logos opererer begge i en branche der præges af den hurtige udvikling der sker inden for både selvbetjening og betalingsløsninger. Sammen får vi en mere solid platform og en mere robust organisation at bygge fremtiden på.
 • Codab og Logos’ betalingsløsninger til bl.a. drivmiddelanlæg (både brændstof og el-ladning) og bilvaskeanlæg komplementerer hinanden på rigtig mange områder og derfor får man samlet set et stærkere produktprogram.
 • Vi vil begge udvikle os internationalt og sammen er vi endvidere bedre rustet til at indfri de potentialer vi har på særligt de Europæiske markeder indenfor bl.a. betalingsløsninger, forecourt control og gasdispensere.
 • Både Codab og Logos er præget af den samme kultur med et stort fokus på innovative løsninger.

Afgående bestyrelsesformand og medejer af Codab, Niels Bengtsson fortsætter: ”Det betyder meget for mig, at Codab bliver en del af en så spændende virksomhed med et enormt potentiale foran sig. At opkøbet samtidig forener succesfulde og tidligere kollegaer i en stærk topledelse, er en ekstra bonus – cirklen er sluttet”.

Codab fortsætter som selvstændigt selskab og fortsætter med egne produkter mv. som i dag, men vil etablere et tæt samarbejde med Logos i forhold til de mange synergier.

”Codab er på mange måder det perfekte match for os, ikke mindst kulturelt, og jeg ser meget frem til at vi fortsætter en utrolig spændende rejse sammen, hvor vi bygger en internationale strategi på et stærkt nordisk hjemmemarked” Udtaler CEO for Logos, Lars Clausen

Codab AB og Logos’ svenske datterselskab Logos Payment Solutions AB fortsætter efter opkøbet som selvstændige selskaber, men vil fra dag-1 etablere et tæt samarbejde inden for både produkter og markedsaktiviteter

 

Lars Clausen tiltræder som bestyrelsesformand for Codab AB og Niels Bengtsson vil i en periode fortsætte i bestyrelsen i Codab samt stå til rådighed for Codab og Logos og varetage opgaver i forbindelse med integration og internationalisering af selskaberne.

Lars Clausen
CEO / Administrerende direktør
+45 25 25 50 00
lcl@logos.dk

Michael Storm
Salgsdirektør Refueling / Car Wash
+45 27 15 70 30
mst@logos.dk

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5-årig periode.

NPS og Logos fusionerer

NPS og Logos fusionerer

Nordens førende virksomhed inden for selvbetjente betalingsløsninger

NPS og Logos fusionerer og bliver til Logos Payment Solutions

Det nye selskab bliver Nordens førende virksomhed inden for selvbetjente betalingsløsninger til en lang række brancher og med mere end 35.000 installationer.

Både Logos og NPS har haft en flot udvikling de senere år, hvor samarbejdet mellem selskaberne ligeledes har udviklet sig. Der er store ligheder mellem selskabernes løsninger og aktiviteter, og derfor er det næste naturlige træk at samle kompetencerne i ét selskab. Sådan kan vi udnytte oplagte synergier samt bygge en robust organisation, som er gearet til yderligere internationalisering med fokus på Europa.

Løsninger omfatter bl.a.:

 • Betalingsterminaler, -automater og platforme til selvbetjening
 • App- og mobilbetalingsløsninger
 • Kommercielle og tekniske back-end-systemer målrettet de enkelte vertikaler
 • Integrationer, tilpasninger, installation, service og support

“Vores strategi er at skalere vores forretning internationalt med udgangspunkt i et stærkt nordisk hjemmemarked, og ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5-årig periode”, udtaler selskabets Adm. direktør Lars Clausen.

“Efterspørgslen efter selvbetjente betalingsløsninger er i vækst både internationalt og på nye områder for selvbetjening, og det er en udvikling vi helt naturligt gerne vil være en del af”, fortsætter Salgsdirektør Thomas G. Nielsen.

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5-årig periode.

Den nye ledelse i selskabet er:

 • Lars Clausen, Adm. direktør, CEO
 • Mads Pii, Teknisk direktør, CTO
 • Christian Klausen, Økonomidirektør, CFO
 • Thomas G. Nielsen, Salgsdirektør, CCO
 • Jan Ilsø, Driftsdirektør, COO
 • Michael Storm, Salgsdirektør – Refueling & Car Wash
 • Martin Thuesen, Udviklingsdirektør

Det nye selskab får samlet ca. 140 ansatte og vil være geografisk placeret på de eksisterende lokationer i Nærum, Odense, Randers og Falkenberg.

Rent praktisk træder fusionen i kraft fra mandag den 14/12.

En ny, fælles hjemmeside forventes lanceret i 1. kvartal 2021.

Skulle der være nogen spørgsmål, står vi naturligvis til rådighed:

Lars Clausen
Adm. direktør

lcl@logos.dk
+45 25 25 50 00