Introduktion af ny CEO for Logos, Casper Bøyesen-Laugen

Introduktion af ny CEO for Logos

Introduktion af ny CEO for Logos,
Casper Bøyesen-Laugen

Som annonceret i juni måned har jeg besluttet at træde ind i en ny rolle med fokus på vores kommercielle aktiviteter. Derfor er det med stor glæde at jeg kan præsentere Casper Bøyesen-Laugen som ny CEO for Logos.

Casper er 44 år og kommer med en solid både teknisk og kommerciel baggrund. Han har stor erfaring inden for softwarebranchen og har med succes drevet vækststrategier i virksomheder på tværs af en række brancher.

I Logos står vi over for unikke muligheder for markant ekspansion af virksomheden i de kommende år. Med udgangspunkt i vores stærke løsninger og vores solide position på de nordiske markeder, ser vi en spændende udvikling af inden for de vertikaler, vi arbejder i. En udvikling som åbner for en række nye spændende vækstområder for Logos. Vi glæder os til I løbet af efteråret at præsentere vores nye strategi som skal understøtte vores ambition om at gøre Logos til den førende spiller inden for selvbetjente betalingsløsninger i Europa.

Med valget af Casper får vi en leder med den erfaring og de kvaliteter, der skal til for at vi sammen kan eksekvere på den nye strategi og tage Logos til næste niveau.

Casper tiltræder fredag den 1. september og vi ser alle frem til samarbejdet og den videre udvikling af Logos.

Fremover vil jeg have rollen som CCO, med ansvar for salg og forretningsudvikling

Med venlig hilsen

Lars Clausen

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5 årig periode

Logos styrker organisationen

Logos styrker organisationen

Logos styrker organisationen

Logos’ solide udvikling over de sidste mere end 10 år er primært gennemført på baggrund af udvikling af succesfulde produkter, løsningskoncepter og samarbejder med både kunder og samarbejdspartnere. Aktiviteter som jeg overordnet har drevet og fortsat er en integreret del af. Den videre udvikling af selskabet vil ske via fortsat udvikling af vores vertikaler samt ikke mindst en yderligere internationalisering. Vi befinder os på et spændende marked og har et meget stort internationalt potentiale.

Samtidig har selskabet nået en størrelse, hvor den generelle ledelse af bl.a. daglig drift, organisation, interne processer og systemer mv. til stadighed fylder mere og fremadrettet bliver endnu vigtigere for den fortsatte udvikling af selskabet.

For at sikre vi lykkes med både den forretningsmæssige og selskabsmæssige udvikling har jeg derfor besluttet at gå ind i en ny rolle som ansvarlig for vores kommercielle aktiviteter, samtidig med at vi styrker selskabet med en ny CEO.

I min nye rolle vil jeg bl.a. have ansvaret for salgsorganisationen og fortsat være en del af direktionen. Thomas G. Nielsens og Michael Storms roller forbliver uændrede, og de vil fortsat referere til mig.

Jeg ser frem til at sætte fokus på udvikling af vores kommercielle aktiviteter, herunder produktkoncepter, strategiske kunder, nye markeder, partnere, strategiske samarbejder inden for betalingsverdenen og meget mere. Jeg er overbevist om, at ændringen vil skabe yderligere værdi for alle – både kunder, partnere, samt Logos og vores medarbejdere.

Vi har igangsat søgning efter ny CEO, og alt fortsætter naturligvis som hidtil, indtil ny CEO er på plads

Med venlig hilsen

Lars Clausen CEO

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5 årig periode

Et stærkt år udløser en Gazelle

Et stærkt år
udløser en Gazelle

En Gazelle er kommet i huset

og det er vi simpelthen så stolte over.

Logos er i en rivende udvikling med vores mange selvbetjenings- og betalingsløsninger i Norden. Vi arbejder hver dag på at sikre at vores kunder er glade og tilfredse.

Tusind tak til alle vores loyale kunder og gode samarbejdspartnere, og ikke mindst tak til hele Logos teamet, der hver dag gør en stor indsats for at gøre selvbetjeningsløsninger lette og intuitive samt udbrede budskabet om vores løsninger.

Den nye gazelle er en kæmpe anerkendelse, som vi sætter stor pris på

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5 årig periode

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Codab AB bliver en del af Logos Payment Solutions A/S

Logos Payment Solutions A/S har købt 100% af aktierne i Codab AB og Codab er derfor nu blevet en del af Logos

Opkøbet sker derfor med henblik på at styrke selskabernes i forhold til bl.a. markedspositionen i Norden, den fremtidige udvikling inden for betalingsløsninger og ikke mindst den yderligere internationalisering begge virksomheder står foran.

Christian Lester, CEO Codab udtaler “Codab er blevet en del af en familie som har etableret sig solidt inden for betalingsløsninger og sammen går vi en meget interessant fremtid i møde med mange synergier og udviklingsmuligheder”.

Codab og Logos komplementerer hinanden på mange centrale områder, herunder bl.a.: 

  • Codab og Logos opererer begge i en branche der præges af den hurtige udvikling der sker inden for både selvbetjening og betalingsløsninger. Sammen får vi en mere solid platform og en mere robust organisation at bygge fremtiden på.
  • Codab og Logos’ betalingsløsninger til bl.a. drivmiddelanlæg (både brændstof og el-ladning) og bilvaskeanlæg komplementerer hinanden på rigtig mange områder og derfor får man samlet set et stærkere produktprogram.
  • Vi vil begge udvikle os internationalt og sammen er vi endvidere bedre rustet til at indfri de potentialer vi har på særligt de Europæiske markeder indenfor bl.a. betalingsløsninger, forecourt control og gasdispensere.
  • Både Codab og Logos er præget af den samme kultur med et stort fokus på innovative løsninger.

Afgående bestyrelsesformand og medejer af Codab, Niels Bengtsson fortsætter: ”Det betyder meget for mig, at Codab bliver en del af en så spændende virksomhed med et enormt potentiale foran sig. At opkøbet samtidig forener succesfulde og tidligere kollegaer i en stærk topledelse, er en ekstra bonus – cirklen er sluttet”.

Codab fortsætter som selvstændigt selskab og fortsætter med egne produkter mv. som i dag, men vil etablere et tæt samarbejde med Logos i forhold til de mange synergier.

”Codab er på mange måder det perfekte match for os, ikke mindst kulturelt, og jeg ser meget frem til at vi fortsætter en utrolig spændende rejse sammen, hvor vi bygger en internationale strategi på et stærkt nordisk hjemmemarked” Udtaler CEO for Logos, Lars Clausen

Codab AB og Logos’ svenske datterselskab Logos Payment Solutions AB fortsætter efter opkøbet som selvstændige selskaber, men vil fra dag-1 etablere et tæt samarbejde inden for både produkter og markedsaktiviteter

 

Lars Clausen tiltræder som bestyrelsesformand for Codab AB og Niels Bengtsson vil i en periode fortsætte i bestyrelsen i Codab samt stå til rådighed for Codab og Logos og varetage opgaver i forbindelse med integration og internationalisering af selskaberne.

Lars Clausen
CEO / Administrerende direktør
+45 25 25 50 00
lcl@logos.dk

Michael Storm
Salgsdirektør Refueling / Car Wash
+45 27 15 70 30
mst@logos.dk

Ambitionen er at blive førende i Europa inden for selvbetjente betalingsløsninger inden for en 5-årig periode.