Miele

Miele

Logos har i mere end 30 år være leverandør af selvbetjeningsløsninger til fællesvaskerier til Miele A/S’ professionelle division.
Løsningerne tæller i dag mere end 30.000 installationer i mere end 3500 vaskerier rundt om i landet, primært i boligforeninger og på kollegier.

Logos’ løsninger samler alle led af værdikæden i ét interface:

  • Internetreservation & -betaling via web og app.
  • Adgangskontrol til vaskerierne
  • Central og decentral betaling og aktivering af maskiner i vaskerierne
  • Maskinstyringer
  • Sæbedosering
  • Vaskeri Management System
  • Kort, transaktioner, brugere, rapporter
  • Teknisk Fleet Management & fjernovervågning
  • Interface til tredjeparts-systemer (betaling processorer, ERP-systemer osv.)

Løsningerne anvendes endvidere i Norge, Holland og Tyskland.

 

Hver boligforening styrer selv den nære kontakt til brugerne ved alt fra oprettelse af brugere til afregning af forbrug.